Socialize

Facebook
Home » Comunitate » Viata scolii » Utilizarea eficientă a resurselor naturale

Utilizarea eficientă a resurselor naturale

În perioada 2017-2019, Liceul Teoretic Emil Racoviță, din Galați, coordonează proiectul Erasmus+ 2017-1-RO01-KA219-037131_1, intitulat: „Utilizarea eficientă a resurselor naturale“ („Efficient usage of natural resources“), cu participarea altor școli din trei țări: Istituto d’Istruzione Superiore R. Piria, din Italia, IES Politécnico Jesús Marín, din Spania, și Mehmet-Hanife Yapici Anadolu Lisesi, din Turcia.  Proiectul a început în septembrie 2017, iar de atunci au avut loc două întâlniri transnaționale de proiect ale profesorilor (TPM), în Spania și în România, respectiv trei activități de învățare (LTTA), în Italia, România și Spania.

La nivelul liceului, avem o echipă formată din 21 de elevi și șase profesori, care implementează acest proiect. Considerăm că au fost atinse deja o mare parte din obiectivele proiectului, fiind realizate numeroase activități, toate cele propuse până la ora actuală. A fost stabilit logoul, care se regăsește pe toate materialele. Au fost realizate activități în colaborare cu partenerii noștri de la nivel local. Cu Universitatea Dunărea de Jos, din Galați, am avut o strânsă colaborare, cu activități organizate atât la sediul liceului, cât și la diferite facultăți. Astfel, cu profesorii de la Facultatea de Inginerie Electrică am vizitat Casa ecologică din campusul universitar. În cadrul parteneriatului cu profesorii de la Facultatea de Industrie Alimentară, am fost gazde pentru un workshop privind biodiversitatea Dunării și repopularea cu sturioni. Am vizitat cu elevii laboratoarele facultății și am aflat lucruri minunate privind valorificarea resurselor alimentare. Am organizat chiar un concurs gastronomic, cu realizarea de către elevi a unor brioșe ce conțineau pulberi de fructe și legume, obținute din valorificarea unor produse secundare ale industriei alimentare. În colaborare cu Facultatea de Științe și Mediu, am organizat la sediul liceului activitatea intitulată „Mediul înconjurător. Poluarea mediului“, în care s-au prezentat aspecte privind situația mediului înconjurător, cu legislația aferentă, monitorizarea mediului, accidentele ecologice și măsurile de protecție necesare.

La Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță“, situate în vecinătatea noastră, am participat la un workshop privind semințele și planetele, ce reprezintă resurse naturale. Ulterior, elevii s-au implicat în activități de plantare și îngrijire a plantelor, conform unui calendar stabilit la începutul proiectului.

Simpozionul Național „Educația ecologică și societatea umană“, pe care îl organizeaza liceul nostru, aflat la a XI-a ediție în luna mai 2018, s-a bucurat de participarea a peste 400 de elevi și peste 200 de profesori din toată țara, la cele trei secțiuni pe care le are.

Din luna martie și până în prezent, participăm la proiectul inițiat de Primăria Galați, privind colectarea deșeurilor, cu titulul: „Fii activ! Colectează selectiv!“, elevii strângând aproape o tonă de hârtie și PET-uri, predate la Ecosal Galați.

Pe plan local și național, am avut o legătură activă și afectivă cu comunitatea italiană „Casa Italia“, filiala a RO.AS.IT., Asociația italienilor din România. Se află alături de noi reprezentanții minorităților naționale din Galați, care au participat mereu la activitățile derulate în cadrul proiectelor Erasmus+ și cărora le mulțumim pentru prețuirea pe care ne-o arată.

La nivel european am colaborat foarte bine cu colegii din țările partenere. Astfel, membrii echipelor de proiect și elevii din țări diferite au colaborat permanent, pe internet și prin telefon. În acest fel s-a creat o legătură care a dus la lărgirea orizontului științific și cultural pentru toți participanții din proiect, la îmbunătățirea capacităților de comunicare, până acum, în limbile engleză și italiană.

Ne-am străduit pe parcursul proiectului să derulăm activități interesante, în cadrul liceului și în afara lui. Am dorit să prezentăm partenerilor de proiect realitățile românești, tradițiile și lucrurile specifice ale frumoasei noastre țări.           

Profesor Gabriela TĂTUC, Școala Gimnazială nr. 1, Perișoru, județul Călărași