Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Viziunea noastră:  Colegiul Tehnic Media – instituție de învățământ tehnic de nivel european“

„Viziunea noastră:  Colegiul Tehnic Media – instituție de învățământ tehnic de nivel european“

 Interviu cu prof. Daniel Mălăelea, directorul Colegiului Tehnic Media, din BUCUREȘTI


Stimate domnule director, în condițiile în care piața media actuală s-a diversificat extraordinar în ultimele decenii, cu precădere în latura ei digitală, pregătește Colegiul Media tinerii pentru cariere de succes?

Colegiul Tehnic Media beneficiază de o dotare de excepție pe domeniul tehnici cinematografice și de televiziune, care a fost realizată cu sprijinul Primăriei Sectorului 1. Recent, a fost înființată și televiziunea on-line a colegiului care se numește Media1 TV, în cadrul căreia elevii exersează și își desăvârșesc competențele. Permanent, elevii noștri desfășoară stagii de practică în cadrul televiziunilor bucureștene și își completează cunoștințele și competențele în domeniu. Elevii de la clasele de tehnici poligrafice desfășoară o parte a orelor de pregătire practică în Atelierul colegiului, care nu dispune de cele mai performante utilaje, dar stagiile de practică le desfășoară la cele mai modernt tipografii din Capitală, între care Everest,  Artprint, Imprimeria Națională, Artă Grafică etc. În fiecare an, organizăm în cadrul colegiului o Bursă a locurilor  de muncă și-i aducem față în față pe reprezentanții agenților economici și pe absolvenți. Anul acesta, ea va fi organizată pe 29 mai și, din ceea ce știm până la această dată, vor fi prezenți peste 20 de agenți economici din industria tipografică și din domeniul media.

În condițiile în care, dacă nu mă înșel, sunteți singurul liceu din țară cu acest profil, cât de căutat este? Pentru ce vin să se pregătească în mod special elevii dvs.? Spre ce se îndreaptă după finalizarea studiilor?

Colegiul Tehnic Media este, de 70 de ani, singurul liceu cu acest profil din țară. Pregătim elevii în domeniul tehnici poligrafice și tehnici cinematografice, ca și înainte de 1989, și reușim să păstrăm tradiția, chiar dacă, an de an, trebuie să facem eforturi deosebite pentru a ține pasul cu provocările pieței muncii. Colegiul nostru este foarte căutat de elevii bucureșteni, dar și de elevii din județele limitrofe Capitalei.  Pentru clasele de la domeniul tehnici cinematografice și de televiziune, în special,  există o mare concurență, elevii dorindu-și să urmeze o carieră în televiziune. După finalizarea studiilor, elevii de la domeniul tehnici cinematografice și de televiziune, în cea mai mare parte, continuă studiile la cele două clase de la școala postliceală, specializarea cameraman-fotoreporter, dar sunt și elevi care continuă studiile în cadrul UNATC sau la Universitatea Hyperion, unde există secții de profil. Începând din acest an, și elevii de la domeniul tehnici poligrafice au posibilitatea continuării studiilor în cadrul Universității Politehnice București, unde s-a înființat o secție de tehnici poligrafice. Mulți elevi lucrează încă din ultimul an de liceu la televiziuni și tipografii, iar după absolvirea liceului se integrează cu succes pe piață muncii în domeniul în care au studiat.

Vorbiți-ne despre programele de studiu, oferta educațională, direcțiile pe care se pregătesc elevii de la Colegiul Media.

Pentru anul școlar 2018-2019, Colegiul Tehnic Media vine în față absolvenților școlilor gimnaziale cu o ofertă educațională variată. În fiecare an, avem în planul de școlarizare pentru clasa a IX-a de liceu opt clase distribuite pe toate cele trei filiere.

Pe filiera teoretică, avem o clasă de profil real, specializarea științele naturii, cu 28 de locuri. Elevii de la această specializare aprofundează studiul disciplinelor din aria curriculară ,,Matematică și științele naturii“ (Matematică, fizică, chimie, biologie).

Pe filiera tehnologică, avem cinci clase de profil tehnic, dintre care două cu specializarea tehnician producție film și televiziune, două cu specializarea tehnician operator procesare text și imagine și o clasă cu specializarea tehnician poligraf.

Tehnicianul pro­ducție film și televi­ziune stabilește echipamentele și accesoriile folosite la înregistrare, pregătește și verifică înre­­gistrarea și monito­rizează calitatea semna­lului audiovideo.

Tehnicianul ope­rator procesare text/ima­gine utilizează teh­no­logii IT cu apli­cație în poligrafie, reali­zează culegerea și procesarea digitală a textelor și imaginilor, utilizează standarde și reguli de tehnoredactare, proiectare și machetare computerizată a lucrărilor cu destinație editorial-tipografică.

Tehnicianul poligraf planifică și organizează activități specifice locului de muncă, realizează proiectarea produselor poligrafice, coordonează și execută lucrări pe grupuri de imprimare (offset, flexografie, serigrafie etc.), linii automate de legătorie, obține forme de imprimare prin procedee digitale.

Pe filiera vocațională , avem două clase de  profil sportiv, handbal fete și băieți, specializarea instructor sportiv. Elevii acestor clase participă la competițiile organizate de Federația Română de Handbal, la nivel de juniori și junioare 1, juniori și junioare 2 și junior 3.

Programele de studiu sunt aprobate de Ministerul Educației Naționale, dar există un număr de cursuri opționale, care sunt alese de către părinți și elevi. Astfel, avem cursuri opționale de istorie locală, geografia mediului, educație pentru sănătate, educație antreprenorială, managementul carierei, editarea filmelor etc.

Se poate vorbi de învățământ dual la Colegiul Media?

Începând din acesta an școlar, Colegiul Tehnic Media are în planul de școlarizare la clasa a IX-a o clasă de învățământ profesional dual cu 30 de locuri, dintre care 15 locuri pentru specializarea tiparitor offset și 15 locuri pentru specializarea legător mecanic. Pentru înființarea acestei clase de învățământ profesional dual, am primit solicitări de școlarizare din partea a opt agenți economici de succes din domeniul industriei poligrafice.

Programe și proiecte educative… Ce ne puteți spune despre acestea?

În Colegiul Tehnic Media se desfășoară numeroase și variate activități extracurriculare. Există mulți profesori care se implică în organizarea de excursii, tabere, vizite la muzee, vizionări de filme, spectacole de teatru, competiții sportive. Există în cadrul liceului echipe reprezentative de handbal, fotbal, volei, baschet, care participă la numeroase competiții organizate de ISMB, PROEDUS. Elevii  cu talente artistice din colegiu organizează periodic spectacole dedicate colegilor, părinților, profesorilor. În colegul nostru își desfășoară activitatea Cercul ,,Artă și tehnologie“, în cadrul căruia elevii învață să filmeze, fotografieze, să monteze imagini video și Clubul ,,NOI SUNTEM MEDIA“, care desfășoară activități de promovare a imaginii colegiului, de susținere a echipelor reprezentative ale colegiului.

Colegiul are numeroase programe și proiecte educative în derulare, între care: Proiectul „Recunoaște și fă o schimbare –  tineri împotriva discriminării pe criterii de gen și migrație“, derulat în parteneriat cu Asociația CARITAS din București, Proiectul ,,Meseria – brățară de aur“, derulat în parteneriat cu Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București_PROEDUS, Proiectul ,,Educație pentru Viața de Familie“, derulat în parteneriat cu Fundația ,,Tineri pentru Tineri“ București, Proiectul ,,Bullyingul asupra copiilor diagnosticați cu boli cronice, derulat în parteneriat cu Asociația ,,MAME“ din București, Proiectul ,,Ora de educație muzicală“, desfășurat în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune, Proiectul ,,La TINEri este puterea“, derulat în parteneriat cu Asociația The Social Incubator, Proiectul ,,Competențe de top în Media“, derulat în Parteneriat cu Fundația ,,Marconi“ din București

Dotările pot fi uneori  cele care fac diferența în cazul unei școli a performanței. Cum stă Colegiul Tehnic Media la acest capitol?

Colegiul Tehnic Media dispune de o bază materială deosebită. Avem șapte corpuri de clădire: clădirea principală a colegiului cuprinde 42 de săli de curs, între care un laborator de biologie, un laborator de fizică, un laborator de chimie, un cabinet de istorie, un cabinet de geografie, un cabinet de limba și literatură română, un cabinet de limbi moderne, un cabinet de teorie sportivă; clădirea atelier în care sunt 25 de săli de curs, între care două laboratoare de informatică, un laborator de procesare text, două platouri de filmare, două studiouri de  fotografie, un platou de regie, un platou de montaj, un laborator de tipar digital, un laborator de serigrafie și tampografie, un laborator de pregătire a formei, un laborator de tipar offset, un laborator de legătorie; clădirea sălii de sport cuprinde sala de antrenament, sala de forță, vestiare; clădirea cantină cuprinde bucătărie proprie și sala de mese, cu o capacitate de servire a mesei de 110 locuri/serie; Căminul nr. 1 și căminul nr. 3 cuprind fiecare câte 70 de camere dispuse pe câte trei niveluri.

Colegiul Tehnic Media dispune și de o sală de festivități cu scenă și 200 de locuri pe scaune.  În curtea colegiului sunt două terenuri de sport recent construite, un teren de volei, un teren de tenis de câmp, două mese de ping-pong.

Biblioteca colegiului este dotată cu 30.000 de volume, sală de lectură.

Toate sălile de curs sunt conectate la internet prin cablu, iar în toate cabinetele și laboratoarele există table smart, videoproiector, laptop, sistem audio, multifuncțională.

Ce loc ocupă calitatea, performanța în strategia managerială de la Colegiul Tehnic Media? Vorbiți-ne și despre participările la diverse competiții naționale și olimpiade, despre premii și alte distincții…

Colegiul Tehnic Media dispune de condiții excelente pentru desfășurarea unui proces didactic de calitate. Colectivul de cadre didactice cuprinde 70 de cadre didactice, dintre care 52 sunt profesori titulari și majoritatea au gradul didactic I. Prin toată activitatea pe care o desfășurăm, țintim să atingem performanța. Suntem permanent preocupați de competiția cu noi înșine și cu alte unități de învățământ. Elevii noștri participă la numeroase concursuri, competiții și olimpiade. Elevii de la clasele de tehnici cinematografice și de televiziune participă la concursuri și festivaluri de film și fotografie și obțin premii importante la fazele pe municipiu și la faza națională. Elevii de la clasele de handbal participă la competițiile organizate de FRH, PROEDUS și se clasează pe primele locuri. Astfel, echipele de junior I și junior II s-au calificat la turneele semifinale, iar echipa reprezentativă de fete a colegiului a obținut locul I pe București la Olimpiada Națională a Sportului Școlar la handbal, iar apoi locul I la faza pe țară. În același timp, echipa reprezentativă de băieți a obținut locul al II-lea pe București la Olimpiada Națională a Sportului Școlar la handbal.

Cum vedeți în viitor Colegiul Tehnic Media?

Viziunea noastră este ,,Colegiul Tehnic Media – instituție de învățământ tehnic de nivel european“. Astfel că ne dorim ca elevii noștri să fie pregătiți la cele mai înalte standarde de calitate și să reușească să se integreze pe piața muncii într-un procent apropiat de 100%. Pentru a reuși să atingem aceste obiective, ne străduim să facem investiții în aparatură și echipamente și în resursa umană și reușim aceste lucruri printr-o foarte bună colaborare cu autoritățile administrației publice locale a sectorului 1. Dacă elevii noștri vor avea condiții de studiu și de pregătire practică de nivel european, sunt convins că absolvenții noștri vor fi din ce în ce mai competitivi pe piața națională a forței de muncă, dar și pe plan european. În câțiva ani, Colegiul Tehnic Media va avea propria televiziune, care va emite prin satelit. În câțiva ani, echipele de seniori formate din absolvenții claselor noastre de handbal vor juca în Liga Națională de Handbal. În acest moment, ne străduim să găsim soluția înscrierii celor două echipe în Liga a doua. Peste câțiva ani, baza materială a colegiului nostru se va îmbogăți cu o sală de sport ultramodernă și cu un bazin de înot. Peste câțiva ani, tipografia colegiului nostru va fi dotată cu aparatură de ultimă generație și va tipări toate materialele promoționale și toate  revistele, monografiile școlilor din sectorul 1.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU