Socialize

Facebook
Home » Interviuri »  „Vrem să credem că iresponsabilitatea guvernanților nu poate merge până la inconștiență“

 „Vrem să credem că iresponsabilitatea guvernanților nu poate merge până la inconștiență“

Interviu cu prof. Ion Dobre, președintele SIP Ion Neacșu, Buzău


Stimate domnule președinte, cum au fost ultimele luni pentru sindicatul pe care îl conduceți, pentru dvs., pentru învățământul buzoian? Cu ce probleme/urgențe v-ați  confruntat/vă confruntați la nivel de federație?

Putem spune că sindicatul din învățământul buzoian s-a confruntat cu aceleași probleme care au caracterizat întregul sistem de învățământ. Încă din vara anului trecut, pe diverse canale, s-a încercat denigrarea sindicatelor și, în special, a liderilor de sindicat, aceasta afectând și sindicalismul buzoian. Nu ne-am lăsat antrenați în aceste jocuri și am rămas preocupați de realizarea scopului nostru sindical, care presupune apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, menținerea locurilor de muncă, respectarea Contractului colectiv de muncă și a contractelor individuale de muncă, de asistență juridică etc.

Schimbarea ordonatorului de credit, prin trecerea salarizării prin inspectoratele școlare, a creat o stare de nemulțumire în rândul personalului didactic și didactic auxiliar întrucât a dus la crearea unei discriminări în sensul în care jumătate din membrii de sindicat și-au primit drepturi pecuniare stabilite prin hotărâri judecătorești, iar schimbarea legislativă a mutat responsabilitatea plății acestor drepturi asupra altui ordonator de credit, care nu mai este consiliul local. Eșalonarea pe o perioadă de cinci ani, începând cu anul 2018, a unor decizii definitive, stabilite în anul 2014, face ca plata acestora să se facă după o perioadă de opt-nouă ani de zile, ceea ce-i nemulțumește pe cei aflați în această situație. Dacă nu vom reuși să determinăm decidenții să dispună eliminarea acestei discriminări, nu excludem demararea unor proteste din partea celor discriminați.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a întreprins o serie de măsuri în vederea modificării legii unitare de salarizare, care în prezent situează învățământul pe o poziție umilitoare, poziție contradictorie cu Legea educației care stabilește că învățământul este prioritate națională. De asemenea, s-au făcut numeroase demersuri în vederea creșterii salariale pentru personalul nedidactic și recunoașterea acestora ca personal auxiliar. În acest sens, am organizat și am cerut sprijinul mai multor senatori și deputați, am avut o întâlnire cu membrii Comisiei pentru învățământ din Senatul României, care au fost de acord cu propunerile noastre, și am venit și cu un proiect legislativ în acest sens, care sperăm să fie adoptat în noua sesiune parlamentară.

Revoluția fiscală care poartă marca PSD-ALDE a produs nemulțumire și confuzie. Care este situația la nivelul județului Buzău?

Trecerea plății contribuției în sarcina angajatului nu schimbă nimic esențial. Am înțeles că motivația era controlul cât mai eficient al plății contribuțiilor și prevenirea neachitării lor de către angajat. Practica ne arată că acum, ca și înainte de modificarea Codului fiscal, se procedează la fel, în foarte multe cazuri nu sunt bani pentru plata salariilor și a contribuțiilor, de aceeea ordonatorul de credite, cu girul responsabililor din minister, plătesc salariile nete amânând viramentele pentru contribuții până când fac rost de acești bani.

Sunt mulțumiți profesorii buzoieni cu creșterile salariale primite? Există îngrijorarea că fondurile pentru pensii și salarii se vor epuiza în următoarele luni.

În marea lor majoritate, profesorii nu sunt mulțumiți de salariile pe care le încasează, întrucât creșterile care au avut loc sunt estompate de inflație. Coșul zilnic, utilitățile, carburanții s-au scumpit foarte mult. În continuare, salariații din învățământ sunt la coada grilei de salarizare din sistemul bugetar.

Neplata salariilor ar duce la blocarea funcționării statului. Vrem să credem că iresponsabilitatea guvernanților nu poate merge  până la  inconștiență. În aceste condiții, și ei trebuie să meargă acasă și credem că este ultimul lucru pe care și-l doresc. În ultimul timp, se vorbește de o creștere a pensiilor cu 15% în anul 2019, iar aceste declarații ar trebui să aibă la bază o fundamentare foarte clară. Credem totuși că sindicatele (federații, confederații) au obligația să se implice pentru eliminarea inechităților, iar pensia să fie rezultatul contributivității, așa cum se clamează de către politicieni, și să dispară pensiile necuvenite sau rezultate în urma adoptării unor legi speciale, date cu dedicație.

Cum arată dialogul social în momentul de față? Există el în mod real sau este doar mimat?

Dialogul social există și se desfășoară cu regularitate în județul Buzău, de aceea se află pe locul 2 într-un clasament făcut la nivel național. Sunt rezolvate cu celeritate problemele care țin de   factorii responsabili locali, dar probleme cum sunt salarizarea, deblocarea de posturi, punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești etc., pentru care responsabili sunt cei de la nivel ministerial și guvernamental, putem afirma, fără teama de a greși că, în cele mai multe situații, dialogul doar se mimează.

Care este, domnule președinte, relația sindicatului buzoian cu conducerea ISJ Buzău? Știm că în urmă cu câteva luni au existat unele tensiuni care au dus la demisia unui important membru de sindicat.

În lunga experiență de sindicaliști, la conducerea ISJ-ului, au fost numiți și destituiți mulți inspectori generali și generali adjuncți. Fără excepție, aceștia au fost membri de sindicat înainte de numirea pe funcție, și au redevenit membri de sindicat după plecarea din funcție. Având o abordare corectă și principială în conformitate cu  dispozițiile legale, conducerea SIP Buzău a pus pe primul plan interesul membrilor de sindicat și a respectării dispozițiilor legale. Am atras atenția atunci când am constatat abuzuri, dacă nu s-au remediat am încercat să rezolvăm situațiile în Comisia paritară sau alte instrumente prevăzute de metodologii, iar dacă a fost cazul, ne-am adresat instanțelor de judecată. Demisia liderului de sindicat la care faceți referire este rezultatul inconsecvenței unor membri de sindicat în respectarea angajamentelor asumate prin semnătură. Excesul de zel de care au dat dovadă cei din conducerea ISJ Buzău cu prilejul organizării boicotării a fost adus în atenția opiniei publice și a membrilor de sindicat.

Ce ar însemna, în opinia dvs., o reformă reală a sistemului, după 28 de ani de greșeli și de bâjbâieli?  

Reforma celor 28 de ani este reforma greșelilor repetate. Considerăm că un pact real pentru educație, realizat într-o perioadă de acalmie, pe care să-l respecte toate partidele de la guvernare sau nu, este singura soluție. Pentru a duce la bun sfârșit un asemenea pact, considerăm că, după adoptarea lui, influența politicului trebuie să se oprească la poarta Ministerului Educației.

Care este cea mai gravă boală de care suferă sistemul educațional din țara noastră?

Nerespectarea legislației cu privire la finanțare alături de politizarea excesivă sunt cele mai grave maladii ale sistemului educațional din țara noastră.

Nu poți atrage tineri capabili de performanță într-un sistem subfinanțat și excesiv politizat.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU