Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare »  „Vrem să oferim un învățământ de calitate tuturor elevilor, să avem toate școlile modernizate și dotate la standarde ridicate“

 „Vrem să oferim un învățământ de calitate tuturor elevilor, să avem toate școlile modernizate și dotate la standarde ridicate“

Interviu cu prof. Maria Pop, inspectorul general al ISJ Sălaj


Stimată doamnă inspector general, ce se întâmplă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj în această perioadă?

Este adevărat că sistemul de învățământ traversează o perioadă mai „aglomerată“ din punct de vedere al noutăților metodologice, dar am reușit să transmitem la timp tuturor unităților de învățământ din județul Sălaj modificările aduse prin deciziile Ministerului Educației Naționale. Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a organizat întâlniri periodice cu directorii unităților de învățământ gimnazial și liceal, astfel încât să poată fi puse în aplicare în cele mai bune condiții toate elementele de noutate pentru anul școlar curent și pentru anul școlar 2018-2019.

Principalele teme de interes abordate au fost proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar următor, mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, asigurarea manualelor școlare, organizarea examenului de bacalaureat și a celorlalte examene naționale. Pe lângă întâlnirile de lucru, cred că reușim să informăm permanent factorii implicați în procesul educațional și prin metodele moderne de comunicare, prin e-mail, prin site-ul ISJ Sălaj și prin pagina oficială creată pe o rețea de socializare.

Consider că toate cadrele didactice trebuie să fie informate corect și, datorită eforturilor comune de a păstra permanent legătura cu toți colegii noștri,  nu putem spune că există deficiențe la nivel de informare. Ne adaptăm modificărilor și avem certitudinea că toate acestea își propun să îmbunătățească funcționarea sistemului de învățământ și să avem rezultate cât mai bune.

Cum reușește  ISJ Sălaj să plătească salariile angajaților din învățământ? Trecerea către ISJ-uri a acestei obligații a generat situații neplăcute în unele zone din țară…

Trecerea obligației privind plata salariilor angajaților din învățământ în sarcina Inspectoratului Școlar Județean Sălaj reprezintă o responsabilitate mai mare și un volum de muncă pe măsură. Reprezintă, totodată, o provocare la care răspundem prompt, inclusiv prin consilierea informațională a directorilor și a contabililor unităților de învățământ din județ.

Îmi exprim încrederea în profesionalismul și perseverența personalului din compartimentul salarizare/normare și sunt convinsă că vom face față cu succes și acestei provocări. Aceste modificări aduse de către Ministerul Educației, ca orice noutate cu impact asupra mai multor factori, a creat puțin disconfort la început, dar am reușit să remediem în timp util problemele care s-au ivit.

Printre problemele cu care se confruntă educația românească este și costul standard per elev, insuficient în multe locuri din țară. Ce se întâmplă în județul Sălaj?

La nivelul județului Sălaj există, într-adevăr, câteva situații mai delicate. Ne confruntăm cu problema neîncadrării în bugetul alocat unităților de învățământ cu precădere în mediul rural, dar și câteva situații în mediul urban. Desigur, motivele neîncadrării în costul standard per elev sunt multiple și discutabile. Dacă în mediul rural există zone izolate și nu avem alternative deoarece milităm pentru accesul la educație al tuturor elevilor, în mediul urban avem, și aici apreciez pregătirea profesională a colegilor mei profesori, 74% cadre didactice cu doctorat, grade didactice I și II și gradații de merit. Inspectoratele școlare au propus Ministerului Educației Naționale o diferențiere a costului standard per elev astfel încât învățământul să funcționeze la parametri optimi indiferent de locația unității de învățământ (rural sau urban).

Pe de-o parte, majorarea costului standard este necesară și pentru creșterea calității, iar pe de altă parte, pentru a crea condiții egale de școlarizare pentru toți elevii.

Putem observa că se acordă o atenție sporită sistemului de învățământ, care se reflectă prin intențiile de diferențiere a costului standard per elev (de exemplu, în  funcție de mediul rural sau liceele vocaționale), dar și prin majorarea bugetului alocat Ministerului Educației Naționale. Recentele majorări salariale vin în sprijinul performanței școlare prin stimularea financiară a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ.

O întrebare pe care o pun în ultima vreme tuturor colegilor dvs. din țară: există interes din partea agenților economici sălăjeni pentru învățământul dual-profesional?

În anul școlar 2017-2018, la nivelul județului nostru, nu există elevi școlarizați în învățământul dual și nu sunt prevăzute clase pentru această formă de organizare a învățământului preuniversitar nici în proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a organizat anual întâlniri cu membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social și cu agenții economici din județul Sălaj. Toți factorii implicați consideră că este nevoie de învățământ dual, însă nu s-a concretizat niciun parteneriat până în prezent și nicio solicitare oficială în acest sens. În calitate de inspector școlar general, am toată deschiderea de a răspunde pozitiv agenților economici în situația în care vor dori să înființăm învățământ profesional dual deoarece considerăm că școala este pusă în legătură directă cu piața muncii, armonizând profilul și pregătirea elevilor cu așteptările angajatorilor.

Sunt multe zone în țară unde depopularea cu elevi este una dintre marile probleme. La nivelul județului aveți o asemenea problemă?

Fenomenul depopulării este o problemă la nivel național, nu doar local, iar cauza principală este, după cum bine știți, declinul demografic.  Această problemă afectează în special  mediul rural și are repercusiuni asupra populației școlare. Există și la nivelul județului Sălaj câteva zone în care, de la an la an, numărul copiilor a scăzut constant. Din această cauză, structurile școlare ale unităților de învățământ cu personalitate juridică au fost desființate și împreună cu administrațiile locale am luat măsuri pentru ca toți copiii să aibă acces facil la educație. Să fim bine înțeleși: desființarea structurilor nu este un moft de a „închide școli“ sau  că preșcolarii și elevii nu merg la școală! Pur și simplu, nu sunt copii suficienți pentru a exista aceste structuri, respectiv, trebuie respectate  prevederile legislative.

Unitățile administrativ-teritoriale, împreună cu unitățile de învățământ, asigură transportul elevilor cu microbuze școlare. Nu avem cazuri în care elevii parcurg drumul spre școală pe jos sau alte situații neplăcute. În proiectul planului de școlarizare pentru 2018-2019 s-au propus spre desființare cinci structuri unde aveam clase/grupe cu doi sau trei copii.

Pe ce direcții va acționa ISJ Sălaj în următoarea perioadă de timp? Ce vă propuneți în 2018?

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj are ca principale obiective creșterea performanțelor școlare, implementarea tuturor preve­derilor legislative, dar și a unor proiecte educaționale destinate perfecționării cadrelor didactice în vederea eficientizării actului de predare, încurajarea programelor de reducere a violenței în rândul elevilor, de reducere a absenteismului și de prevenire a abandonului școlar  și  asigurarea consilierii și orientării în carieră a elevilor noștri astfel încât să crească  inserția pe piața muncii la finalizarea studiilor.

De la an la an, numărul elevilor care obțin rezultate notabile la concursurile și olimpiadele școlare este în trend ascendent. În anul 2014 am reușit să înființăm Centrul de excelență, iar rezultatele ne determină să fim mândri de decizia luată la acel moment. Se înregistrează și o mai mare diversitate a disciplinelor și a domeniilor pe care elevii le aleg pentru studiu aprofundat și care, ulterior, obțin rezultate foarte bune la nivel național. Din acest motiv, miza principală este performanța școlară deosebită.

De asemenea,  îmi doresc să oferim un învățământ de calitate tuturor elevilor, să avem toate școlile modernizate și dotate la standarde ridicate. Le mulțumesc pe această cale tuturor autorităților locale și județene pentru buna colaborare și pentru interesul manifestat față de sistemul de învățământ. Sunt cei care se implică atât în asigurarea infrastructurii școlare, cât și pentru încurajarea performanței prin acordarea de burse pentru elevi sau alte forme de apreciere a performanțelor școlare.

Interviu realizat de Oana PANAIT