Socialize

Facebook
Home » Institutii » Casa Corpului Didactic » Zilele şcolii băcăuane

Zilele şcolii băcăuane

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, a organizat, în perioada 3-6 octombrie, „Zilele şcolii băcăuane”.
Programul a cuprins conferinţe, mese rotunde, lansări de carte şi workshopuri, la care au participat profesori universitari din Bucureşti, Iaşi şi Bacău, alături de cadre didactice din sistemul preuniversitar băcăuan.
Marţi, 3 octombrie, de la ora 13.00, a avut loc conferinţa „Didactica aplicată în învăţământul preşcolar”, susţinută de conf. univ. dr. Vasile Molan, Universitatea din Bucureşti, alături de prof. Maria Mătasaru, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău.

Conferinţa a fost urmată de două lansări de carte: „Didactica domeniului Limbă şi comunicare”, autor V. Molan, şi „Iniţiere în artele plastice: un ghid pentru fiecare”, autor Georgeta Manea. Lucrările au fost prezentate de conf. univ. dr. Liliana Mâţă şi conf. univ. dr. Ioan Dănilă, ambii de la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău. Aceste activităţi s-au desfăşurat în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri”, iar publicul a fost reprezentat de cadre didactice din învăţământul preşcolar.

Pentru miecuri, 4 octombrie, ora 10.00, s-a desfăşurat  workshopul „Educaţia pentru lectură în bibliotecile şcolare”, destinat bibliotecarilor şcolari din judeţ şi susţinut de Silvia Pătraşcu, Bucureşti. Acesta a fost urmat, de la ora 14.30, de o masă rotundă intitulată „Formarea continuă a cadrelor didactice – oportunităţi şi perspective”, moderată de Gabriel Leahu, director CCD, la care au participat formatori din noile programe acreditate oferite de această instituţie. Ambele activităţi s-au desfăşurat la sediul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, în sala American Corner.

Ziua de joi, 5 octombrie, a debutat, la ora 10.00, în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” Bacău, cu conferinţa „Învăţământul băcăuan şi francofonia”, oaspete de seamă fiind prof. univ. dr. Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală şi Orientală al Agenţiei Universitare a Francofoniei. Alături de acesta, au susţinut comunicări prof. univ. dr. Adriana Romedea, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, şi prof. Gabriel Fornica-Livada, de la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti. La activitate au participat cadre didactice de limba franceză din sistemul preuniversitar şi universitar băcăuan.

Concomitent, prof. univ. dr. Traian Stănciulescu, de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, a susţinut în Bacău două activităţi: conferinţa „Educaţia creativă: strategii de stimulare bio-psiho-logică”, la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău, de la ora 11.00, urmată de masa rotundă „Educaţia creativă în şcoala de azi”, care a debutat la ora 12.30 la Colegiul „Grigore Antipa” Bacău.

Activităţile de joi, 5 octombrie, s-au încheiat într-un cadru festiv. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Educaţiei, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Municipiul Bacău şi SIF Moldova, a organizat, de la ora 14.00, festivitatea „Profesorul, la final de carieră – resursă pentru viitoarele generaţii”. Activitatea a fost dedicată cadrelor didactice care au ieşit la pensie în anul şcolar trecut şi s-a desfăşurat la SIF Moldova, în Sala de şedinţe, la parter.

Ziua de vineri, 6 octombrie, a fost dedicată cadrelor didactice care predau istorie. Activităţile s-au desfăşurat în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” Bacău şi au debutat, la ora 13.00, cu un memento privind cele şase secole de atestare documentară a Bacăului. În acest sens, prof. dr. Alin Popa, de la Colegiul Tehnic de Comunicaţii „N.V. Karpen” Bacău, a susţinut prezentarea „Bacăul, în tranziţia de la târg la oraş (1821-1938)”.

Momentul central al programului a fost reprezentat de conferinţa „Istoria şi învăţământul istoric în România contemporană: teme, direcţii, controverse, polemici”, invitat special fiind prof. univ. dr. Alexandru Florin Platon, de la Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi.

Activităţile de vineri s-au încheiat cu două lansări de carte: „Corpul politic în cultura europeană. Din Evul Mediu în epoca modernă”, autor Al. Fl. Platon, precum şi lucrările „Zile de foc la porţile oraşului Tg. Ocna” şi „Valea Trotuşului. Enciclopedie”, scrise de prof.  Corneliu Stoica. Prezentările lucrărilor au fost realizate de prof. univ. dr. Gabriel Leahu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, şi prof. dr. Bogdan Romandaş, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti.

Această primă ediţie a „Zilelor Şcolii Băcăuane” a fost organizată la iniţiativa Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, şi s-a dorit a fi un eveniment anual care să coalizeze toţi actorii importanţi din sistemul educativ băcăuan, atât preuniversitar, cât şi universitar.

Cu acest prilej, CCD Bacău a lansat oficial şi Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2017-2018, care cuprinde 16 programe de formare acreditate şi peste 90 de cursuri avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Totodată, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” îşi reafirmă dorinţa de a reprezenta un centru de excelenţă în formare, prin organizarea de activităţi ştiinţifice şi culturale dedicate tuturor cadrelor didactice din judeţ.

Prof. Gabriel LEAHU, 
director CCD Grigore Tăbăcare, Bacău